SøvnBoost

Om skoleprogrammet

SøvnBoost er et elevstyrt undervisningsopplegg rettet mot ungdom, men som kan brukes av alle. Her finner du oppgaver som kan gi elevene mer kompetanse, interesse og motivasjon til å prioritere søvn.

Mange norske ungdommer ser ut til å få for lite søvn. Studier FHI refererer til viser at ungdommer sover knapt 6,5 timer per natt i ukedagene, og 84 prosent av ungdommer får mindre søvn enn anbefalt.

Praktisk info

Forberedelser

INSPIRIAs undervisningstilbud er tilrettelagt for å kunne inngå som en del av opplæringen. 

(Se introduksjonsvideoen øverst på siden eller på YouTube)

Elevkartlegging
Bruk QR-kode eller gå inn på denne linken (SurveyMonkey)

SøvnBoost er forankret i Fagfornyelsen og overordnende temaene folkehelse og livsmestring.

Ønsker du å tilrettelegge et SøvnBoost-opplegg i klasserommet, har vi utarbeidet en god lærerveiledning som kan være til hjelp.

Forankring til læreplanen

Hovedmål: 
Økt kompetanse, engasjement og bevissthet til søvn og dens viktige betydning hos elever fra 9.trinn til og med videregående 

Delmål:
1. SøvnBoost fremmer kompetanse og prioritering av søvn
2. Elevene opplever et eierforhold til SøvnBoost
3. Flere søvnbevisste- og ansvarlige elever

Søvn har en sterk kobling mot psykisk helse og på selve skolearbeidet som kan være med å heve skoleprestasjoner, noe som igjen gir bedre helse. SøvnBoost er ingen «pekefinger» til deg på hva du må eller skal gjøre, men en Boost som vi håper gir deg lyst til å gjøre gode søvnvalg.  

Veiledning og elevoppgaver

 Hver undervisningsbolk er estimert til å vare i 15 minutter. Gjennomføringen er tiltenkt som én undervisningsbolk per uke over en periode på 12 uker. Målgruppen for SøvnBoost er ungdomsskole- og videregående elever. Oppgavene skal gi elevene mer kompetanse, interesse og motivasjon til å prioritere søvn.

Last ned veilederne og presentasjonen fra listen under. Merk at man i noen tilfeller må trykke «Aktiver redigering» og «Aktiver innhold» for å vise presentasjonen med lyd- og video.

Bolk 1 - For å gjøre det bra på skolen

Bolk 2 - For å være en god venn

Bolk 3 - For å ha godt humør

Bolk 4 - For å ha god konsentrasjon

Bolk 5 - For å være rolig og avslappet

Bolk 6 - For å ha god døgnrytme

Bolk 7 - For å prestere i idrett

Bolk 8 - For å ha god hukommelse

Bolk 9 - For å holde fokus

Bolk 10 - For å holde meg frisk

Bolk 11 - Hva skal til for å sove godt?

Bolk 12 - Avslutning

Antall elever:  –

Varighet: 15 min. per bolk (totalt 12 bolker)

Målgruppe:  9. trinn og VGS

Fagområde: Helse

Mer informasjon 

For mer informasjon om om SøvnBooost, kontakt Lise Borgen-Johansen Tlf: 476 37 644