Skoleprogrammer som passer for 8. - 9. trinn

Gjør dere klare for en spennende og annerledes skoledag! INSPIRIA science center er et sted for inspirasjon og ekstra motivasjon for både elever og lærere. Velg blant våre populære undervisningsprogrammer som inngår i skoleavtalen. Innholdet er ment å passe inn i ordinær undervisning, og er i tråd med Fagfornyelsen. Undervisningsprogrammene er også tilrettelagt med for- og etterarbeidsoppgaver for elevene, i tillegg til lærerressurser.

Kreativ Programmering

Kreativ programmering

Skaperverksted >>
Safe Finn Koden Undervsiningsprogram

Finn koden

Matematikk >>